เหตุผลที่ภายในห้อง Lab จะต้องมีการควบคุมความชื้นตลอด

Helping Businesses Overcome Challenges & Creating Beneficial Connections  > Business >  เหตุผลที่ภายในห้อง Lab จะต้องมีการควบคุมความชื้นตลอด
0 Comments
ชุด ควบคุม ความชื้น

หลายคนนั้นคงจะรู้จัก ห้องแลปที่ใช้ในการผลิต และ ค้นความตัวยาต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับ และ แน่นอนว่าภายในอุตสาหกรรมห้อง Lab นั้นเราจะต้องมี ชุด ควบคุม ความชื้น   ไว้ใช้ด้วยเช่นกันนั้น ดังนั้นหลายคนั้นอาจจะสงสัยว่าภายในห้อง Lab นั้นทำไมจะต้องมีการใช้ “ชุด ควบคุม ความชื้น  “ มาลองดูเหตุผลกันดีกว่านะครับว่าทำไมภายอุตสาหกรรม Lab และ ยานั้น จะต้องมีการควบคุมความชื้น

เพื่อป้องกันยาไม่ได้มาตรฐาน

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “มาตรฐานของตัวยา” นั้นก็เพราะว่าบางทีนั้นหากว่าไม่มีการควบคุมความชื้นให้ดี นั้นภายในห้อง Lab ที่มีความชื้นมากเกินไปนั้นอาจจะทำให้ควาสมชื้นสัมพันธ์ภายในห้อง Lab นั้นมากเกินไป และ หากว่ามีความชื้นที่มากเกินไปนั้นอาจจะทำให้  อาจจะทำให้ตัวยานั้นไม่มีคุณภาพ และ ทำให้ไม่ได้ผลตามที่ต้องการด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงจะต้องมีการควบคุมความชื้นด้วยนั้นเอง

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

กรผลิตยาจากอุตสาหกรรมอย่าง ห้อง Lab นั้น แน่นอนว่าจะต้องมีสารเคมีภายในห้องอย่างแน่นอน และสารเคมีบางชนิดนั้นอาจจะทำอันตรายได้หากว่ามีความชื้นมากเกินไป หรือ มีความชื้นที่มากกว่าควบคุม และ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเอาได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นภายในอุตสาหกรรมนั้นการป้องกันอุบัติเหตุจากความชื่นนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ หรือ การเกิดประกายไฟที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเอาได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการป้องกันนั้นจึงจะมีการติดตั้ง ชุด ควบคุม ความชื้น 

เพื่อป้องกันเชื้อโรค

เชื้อโรคนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้มีผลเสียมากมาย ซึ่งการที่มีจะมีเชื้อโรคนั้น “ความชื้น”นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนะครับ และ ถ้าหากว่ามีเชื้อโรคที่มากเกินไป นั้นอาจจะเกิดจาก ความชื้นที่มากเกินไป  จะทำให้มีเชื้อโรคสะสมได้ง่ายมากด้วยเช่นกันดังนั้นการป้องกันเชื้อโรคที่ดีที่สุดนั้นจึงทำให้การทำให้ห้อง Lab นั้นไม่มีความชื้นนั้นเอง  และทำให้ป้องกันความชื้นและทำให้ไม่มีเชื้อโรคได้นั้นเอง

ป้องกันความเสียหายต่อห้อง Lab

การป้องกันความเสียหายต่อห้อง Lab เองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าหากว่ามีความชื้นมาเกินไปนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายได้ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นการระบายอากาศที่มีความชื้นมากเกินไปนั้นจะทำให้การระบายอากาศนั้นไม่มีมาตรฐาน และ ยกตัวอย่างเช่น ผนังบางส่วนหากว่ามีความชื้นมากเกินไป อาจจะทำให้ผนังเกิดความเสียหายได้ด้วยเช่นกัน

เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ

ภายในห้อง LAB นั้นจะมีการป้องกันในเรื่องของความชื้นแล้ว ยังมีในเรื่องของ “การป้องกัน จากสุญญากาศด้วยเช่นกัน” นั้นก็เพราะว่าหากว่ามีสุญญากาศนั้นอาจจะทำให้ มีเชื้อโรคที่มากเกินไป และ ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ด้วยเช่นกัน และ ภายในห้อง Lab นั้นจะมีการทดลองในเรื่องของสารเคมีมากมาย เพราะว่าอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ด้วยเช่นกันดังนั้นการป้องกันการติดต่าง ๆ เองก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ

ดังนั้นจะเห็นว่าภายในอุตสาหกรรมอย่างห้อง LAB นั้นความสำคัญเรื่องความชื้นนั้นสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าจะเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมากในหลากหลายเรื่องอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าหากว่ามีความชื้นมากเกินไปนั้นจะเห็นว่ามีผลเสียมากมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นนั้นเองจึงเป็นเหตุผลให้ภายในอุตสาหกรรมห้อง Lab นั้น  จะต้องมีการควบคุมความชื้นไว้ด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันการเติมผลเสียภายในห้อง LAB ต่าง ๆ นะครับ