ชนิดของรถเข็นเด็กในแต่ละช่วงวัย

Helping Businesses Overcome Challenges & Creating Beneficial Connections  > Lifestyle >  ชนิดของรถเข็นเด็กในแต่ละช่วงวัย
0 Comments
รถเข็นเด็ก

ผู้ปกครองมือใหม่ทั้งหลายที่กำลังมองหารถเข็นเด็กความเหมาะสมกับช่วงวัยของลูกและขนาดตัวลูก เพื่อให้ลูกสามารถนั่งและใช้รถได้อย่างสะดวกและสบาย อีกทั้งผู้ปกครองก็จะสามารถดูแลลูกหลานของคุณให้อยู่ภายในความปลอดภัยและอยู่ใกล้ชิดในสายตาอยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบันมีรถเข็นเด็กออกมามากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเด็กชนิดที่มีมือจับเดียวและมีการประกอบรูปร่างออกมาเป็นรถจักรยานสำหรับเด็กและมีส่วนที่เอาไว้เข็นให้ผู้ปกครองได้จับประคองทิศทางให้แก่เด็ก เพื่อสะดวกต่อเคลื่อนที่ไปพร้อมกันกับผู้ปกครอง 

อีกทั้งยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อขาของเด็กในการฝึกปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นการปั่นแบบไม่เคลื่อนที่หรือเป็นการปั่นแบบเคลื่อนที่ไปพร้อมกับแรงของผู้ปกครองก็ตาม จะทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเดินทางเสมือนตนเองได้ปั่นจักรยานเที่ยวนอกบ้าน จึงสามารถดึงดูดความสนใจของลูกไม่ให้งอแงเสียงดังในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดี แต่รถเข็นเด็กประเภทนี้อาจจะไม่เหมาะกับเด็กในช่วงวัยที่เล็กมากหรือช่วงวัยทารก จึงเหมาะกับเด็กในช่วงวัยเรียนที่สามารถเดินและวิ่งได้อย่างแข็งแรงแล้วเท่านั้น 

การเลือกใช้รถเข็นเด็ก 

แต่หากยังเป็นเด็กทารกอยู่อาจจะต้องเลือกใช้รถเข็นเด็กที่มีความรัดกุม มีส่วนที่ต้องประคองศีรษะและลำตัวของเด็ก เพื่อลดแรงกระแทกและการเคลื่อนที่ของเด็ก เนื่องจากเด็กไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และหากมีการพลิกตัวตัวเด็กนั้นจะไม่สามารถหันตัวเองกลับมานอนในตำแหน่งเดิมหรือทิศทางเดิมได้ เด็กในช่วงวัยนี้จึงจะต้องอยู่ในสายตาของผู้ปกครองตลอดเวลา ในการเคลื่อนที่ไปไหนมาไหน เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและช่วยลดความเมื่อยล้าจากการอุ้มหรือรับน้ำหนักตัวของเด็กตลอดเวลา  การใช้รถเข็นเด็กจึงเป็นเสมือนเครื่องทุ่นแรงให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก แต่ก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก ซึ่งบริเวณด้านบนของตัวรถเข็นอาจจะมีโมบายหรือของเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อหลอกล่อความสนใจไม่ให้เด็กน้อยร้องไห้งอแง อีกทั้งยังไม่ตื่นตกใจง่ายกับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เด็กอาจจะไม่เข้าใจ รวมทั้งตัวรถเข็นเด็กนั้นมักจะมีหลังคาที่ใช้เปิดปิดได้ เนื่องจากสายตาของเด็กนั้นยังไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถสู้แสงแดดได้แม้จะเป็นแดดอ่อน ๆ ก็ตามและช่วยป้องกันลมหรือฝุ่นละอองจากมลภาวะต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะสัมผัสกับตัวเด็ก เนื่องจากเด็กทารกยังไม่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เพียงพอ อาจทำให้เด็กนั้นป่วยได้ง่ายหรือมีผื่นแพ้คันจากฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่เรามองไม่เห็น ซึ่งยากที่จะป้องกัน แต่ตัวรถเข็นนั้นมักจะมีผ้าที่ช่วยระบายอากาศได้ดีจะกรองสิ่งเหล่านี้ไม่ให้สัมผัสแก่ตัวเด็กได้