การทำงานบนที่สูงและความสำคัญของเข็มขัดเซฟตี้

0 Comments
เข็มขัดเซฟตี้

การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้และอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้โดยทันที หากไม่มีการป้องกันที่ดีและใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ตลอดเวลา เข็มขัดเซฟตี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงที่มีความสำคัญมากๆ ใช้สำหรับการทำงานบนที่สูง เช่น งานซ่อมเสาไฟ การทำงานบนนั่งร้าน การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ งานก่อสร้าง งานต่อเติม เป็นต้น

เข็มขัดเซฟตี้มีด้วยกัน 2 แบบ

1.เข็มขัดเซฟตี้แบบสวมทั้งตัว (Full Body Harness) ช่วยป้องกันการตกจากที่สูงได้ดีที่สุด ลักษณะคล้ายกับชุดกันตกแบบสวมทั้งตัวมีจุดคลองเชือกคล้องห่วงดึงรั้งหรือพยุงไว้หลายจุดเลยทีเดียว ถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเข็มขัดเซฟตี้แบบสวมทั้งตัวจะสามารถรองรับน้ำหนักหรือพยุงผู้ใช้งานไว้ให้อยู่ได้นานมากพอ เพื่อรองรับการช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป เข็มขัดเซฟตี้แบบเต็มตัวเหมาะกับการทำงานบนที่สูงทุกระดับและทุกประเภทงาน แต่ข้อเสียก็คือหากสวมใส่ไว้เป็นเวลานานอาจทำให้รู้สึกไม่คล่องตัวบางคนรู้สึกเกะกะหรือไม่ถนัดได้

2.เข็มขัดเซฟตี้แบบครึ่งตัว (Safety Belts ) เข็มขัดเซฟตี้ประเภทนี้เหมาะกับการทำงานบนที่สูงที่ไม่สูงมากหรือทำงานบนพื้นที่ที่มีความสูงไม่เกิน 4 เมตรเนื่องจากจุดดึงรั้งมีแค่เฉพาะบริเวณเอวและช่วงกลางลำตัวเท่านั้นทำให้ไม่แน่นหนามากพอแต่ข้อดีคือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกคล่องตัวในการทำงาน สวมใส่แล้วไม่รู้สึกเกะกะหรือเป็นอุปสรรคในการทำงาน

เข็มขัดเซฟตี้และความสำคัญ

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าการปฏิบัติงานบนที่สูงนั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานพลัดตกลงมาได้ ดังนั้น การสวมใส่เข็มขัดเซฟตี้ถือเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุด การทำงานบนที่สูงหมายถึงการทำงานบนพื้นที่ที่สูงจากพื้นดินมากกว่า 2 เมตรขึ้นไปและด้วยความที่การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยง จึงได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงโดยกฎหมายได้ระบุไว้ว่า การปฏิบัติงานบนที่สูงจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

นายจ้างจะต้องมีการจัดอบรมการทำงานบนที่สูงให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจถึงความปลอดภัยรวมถึงความไม่ประมาท นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตราย นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยด้วย หากพนักงานปฏิบัติงานบนที่สูงเกิน 4 เมตรควรใช้เข็มขัดเซฟตี้แบบเต็มตัว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด